Door Dorothé Kieboom op 23 maart 2017

Alle kinderen verdienen een steuntje in de rug om mee te kunnen doen

Woensdag is in de gemeenteraad van Nissewaard de nota minimabeleid en de verordening IndividueleMinimaToeslag vastgesteld. Hierin worden alle regelingen rondom minima en aanvragen van toeslagen vastgelegd. Duidelijkheid over regelingen en wie daarvoor in aanmerking komen is belangrijk volgens de PvdA Nissewaard. Of je nu werkt, dit niet of tijdelijk niet kunt, iedereen heeft recht op een fatsoenlijk bestaansminimum. Want alleen werk biedt nog geen garantie op een weg uit armoede blijkt uit onderzoek.

Het minimabeleid bevat volgens de PvdA Nissewaard enige verbeteringen t.o.v. de vorige versie: de kindtoeslag wordt verhoogd en voor het aanvragen van de IMT is een snelbalie ingesteld. Maar de PvdA-raadslid Dorothé Kieboom vindt dat er weinig nieuwe ideeën in de nota staan; initiatieven als een kindpas of een kindpakket worden niet uitgewerkt of genoemd.  En ook de doelgroep is nauwelijks betrokken bij het vaststellen van het nieuwe beleid. Maar wat Dorothé Kieboom van PvdA Nissewaard vooral teleurstelt is de besteding van de armoedegelden voor kinderen. Dit bedrag is door het rijk ter beschikking gesteld aan alle gemeenten om armoede onder kinderen te bestrijden. Voor kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ouders kleding, schoolspullen en sportverenigingen kunnen betalen.  “Zij verdienen een steuntje in de rug om ook mee te kunnen doen”, aldus Kieboom. De PvdA Nissewaard vindt dat dit gehele bedrag moet worden besteed op een manier dat kinderen er direct van profiteren. Het college besteedt dit bedrag echter aan het gehele minimabeleid en niet speciaal voor kinderen. En zo komt dit geld niet terecht bij de kinderen voor wie het daadwerkelijk bedoeld is door de staatssecretaris. Om dit aan te passen heeft de PvdA Nissewaard hierover een motie ingediend samen met LOB, D66 en de SP. Helaas haalde deze motie geen meerderheid.

Een positief initiatief is het Armoede Platform Nissewaard. Dit platform is onlangs opgericht en ondersteunt en informeert minima. Geprobeerd wordt om de doelgroep op een laagdrempelige manier te bereiken. De PvdA Nissewaard ondersteunt dit initiatief van harte en zal de strijd tegen armoede nooit opgeven.

Dorothé Kieboom

Dorothé Kieboom

Mijn naam is Dorothé Kieboom . Ik woon meer dan 25 jaar in Spijkenisse. Sinds 2013 werk ik in het Havenziekenhuis in Rotterdam op de hartfunctieafdeling. Ik woon vanaf 2010  met veel plezier in Spijkenisse -Noord; er is hier veel  ruimte en  groen en de centrale ligging ten opzichte van het centrum van Spijkenisse en

Meer over Dorothé Kieboom