Door Aad Struijk op 29 september 2015

Burendag Donken

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest, dat in de Donken op zondag 27 september werd gevierd. Iedereen uit de wijk was uitgenodigd om op deze dag elkaar te ontmoeten en activiteiten met elkaar te doen. Alle activiteiten waren vrij toegankelijk en er was gratis koffie, drinken voor de kinderen en wat lekkers. Uiteraard was er fruit uit de moestuin van Maria. Je kon zelfs nog verse groente meekrijgen.

De burendag op de Donken was super geslaagd. Door het organiseren van deze Burendag wordt de wijk Donken leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Het is altijd goed om wijkbewoners meer betrokken te krijgen bij elkaar en bij hun leefomgeving.

Elkaar ontmoeten gaat tegenwoordig niet (meer) vanzelf. Sociale verbanden zijn minder eenduidig door individualisering, mobiliteit en doordat iedereen druk is.

De geslaagde Burendag-activiteiten waren onder meer het skelteren binnen een afzetting met lint, sjoelen, dansen op het plein o.l.v. Kimberley Pikeur, het maken van vogelhuisjes, schminken, schilderen en er liep een spannende “aap” rond. En Maria natuurlijk met heerlijke druiven. Ayhan Iz verzorgde de muziek.

De organisatie kan terugkijken op een geslaagde dag in deze gezellige wijk. En ze hebben nog een wens: Een eigen honk!

Aad Struijk

Aad Struijk

In Nissewaard ben ik vooral bekend als basisschooldirecteur van O.b.s. De Vogelenzang en raadslid van PvdA Nissewaard. Maar hiernaast ook gewoon als Nissewaarder, Spijkenisser of Hekelinger. Ik ben geboren in 1959 in een arbeidersgezin in Rotterdam-Zuid. Mijn vader was fabrieksarbeider en moeder zorgde voor het gezin. Toen ik vier was, verhuisden mijn ouders met hun

Meer over Aad Struijk