Door Dorothé Kieboom op 5 februari 2016

Een kijkje in de keuken van de wijkverpleegkundige

Afgelopen woensdag 3 februari heb ik meegelopen met Sandra, wijkverpleegkundige bij Careyn in Spijkenisse Groenewoud. Ik ben enthousiast over de werkwijze van de wijkverpleegkundigen. Zij werken midden in de wijk en werken samen met huisartsen, Wmo-consulenten van de gemeente en maatschappelijk werk. De bewoners van Groenewoud kunnen door deze manier van werken in hun vertrouwde wijk blijven wonen. De zorg in de buurt organiseren gebeurt hier in de praktijk.

Hart van Groenewoud is een nieuwe woonomgeving met voorzieningen zoals een huisarts, fysiotherapie en activiteiten voor bewoners. In de Kastanjerie kunnen buurtbewoners met bewoners van Hart van Groenwoud een bakje koffie drinken.

In de wijk Groenewoud bestaat ook een projectgroepoverleg met de woningstichting, politie, gemeente en Careyn. Hier wordt de gang van zaken besproken in de wijk, bewoners met problemen gesignaleerd en plannen van de woningstichting gedeeld. Een dergelijk overleg bestaat niet in iedere wijk in Nissewaard. Een dergelijk overleg is een mooie opmaat richting de introductie van sociale wijkteams om de bewoners nog beter te faciliteren en beter te weten wat er speelt in een wijk of dorp.

Dorothé Kieboom

Dorothé Kieboom

Mijn naam is Dorothé Kieboom . Ik woon meer dan 25 jaar in Spijkenisse. Sinds 2013 werk ik in het Havenziekenhuis in Rotterdam op de hartfunctieafdeling. Ik woon vanaf 2010  met veel plezier in Spijkenisse -Noord; er is hier veel  ruimte en  groen en de centrale ligging ten opzichte van het centrum van Spijkenisse en

Meer over Dorothé Kieboom