Door Wouter Struijk op 29 juni 2016

Gemeente moet inwoners meer invloed geven

Tijdens de algemene beschouwingen bij de behandeling van de Kadernota 2017 heeft de PvdA Nissewaard tijdens de raadsvergadering de gemeente opgeroepen inwoners meer invloed te geven. De PvdA Nissewaard zal 6 juli enkele voorstellen aanbieden aan de gemeenteraad om de invloed en participatie van bewoners te vergroten. In het verleden heeft de gemeente veel geld uitgegeven aan grote projecten. Daardoor worden we nu voor verschillende dilemma’s gesteld. De grondexploitatie hangt als molensteen om onze nek. De PvdA wil de bewoners van Nissewaard betrekken bij deze dilemma’s, zodat zij inzicht krijgen in de materie en betrokken raken bij de lokale democratie. Volgens de PvdA is er bij de gemeente Nissewaard veel te weinig aandacht voor burgerparticipatie. Over burgerparticipatie wordt zelfs met geen woord gerept in deze kadernota. Terwijl wij heel veel van inwoners verwachten en vragen is er geen ambitie hen extra te betrekken en invloed uit handen te geven.

De PvdA roept het college dan ook op om de bewoners als gehele gemeentelijke organisatie meer op te zoeken en de bewoners meer bij de uitvoering te betrekken. Verdere democratisering levert burgerkracht op en draagt bij aan samenredzaamheid. Zet de deuren open en zet de stap naar buiten!

Kadernota 2017 Algemene Beschouwingen PvdA Nissewaard

Wouter Struijk

Wouter Struijk

Ik ben Wouter Struijk (1988) geboren in Spijkenisse, opgegroeid in Hekelingen en nu weer woonachtig in Spijkenisse. Als voormalige postbode ben ik goed bekend in alle wijken en buurten van Spijkenisse, maar als voormalig dorpsbewoner van Hekelingen ben ik ook bekend met de unieke identiteit van dorpskernen. Ik ben op school gegaan in Waterland en

Meer over Wouter Struijk