Door Dorothé Kieboom op 6 juli 2015

Gemiste kans voor Nissewaard

Hoe kan je als gemeente laten zien dat je bij alles wat je doet rekening houdt met mogelijkheden en beperkingen van al je inwoners? Dat kan door te zeggen dat je werkt volgens Agenda 22. 22 Standaardregels die opgesteld zijn door de Verenigde Naties beschrijven op welke gebieden overheid en gemeenten moeten zorgen dat iedereen, met of zonder functiebeperking, gelijke kansen krijgt. Dit zijn bijvoorbeeld toegankelijkheid, onderwijs, sociale zekerheid, sport en recreatie. Door volgens Agenda 22 te werken wordt bij alles wat de gemeente doet rekening gehouden met mensen met een beperking. Dus dit kan zijn het ontwerp van een gebouw zonder drempels, maar ook in wetten, regels en plannen wordt gedacht aan gelijke kansen voor iedereen.

In de gemeenteraadsvergadering van 1 juli heeft de PvdA Nissewaard een motie ingediend om aandacht te vragen voor Agenda 22. Wat doet de gemeente al aan Agenda 22, en hoe kan gezorgd worden dat de gemeente bij alles wat ze doet rekening houdt met mensen met een beperking. Jammer genoeg was er niet voldoende steun voor de motie. De PvdA Nissewaard vindt dat de gemeente hier een kans laat liggen om duidelijk te maken dat alle inwoners van Nissewaard op een gelijkwaardige manier mee mogen doen. Veel andere gemeenten werken al langer volgens Agenda 22. Wanneer volgt Nissewaard?

2015 Motie Agenda 22

Dorothé Kieboom

Dorothé Kieboom

Mijn naam is Dorothé Kieboom . Ik woon meer dan 25 jaar in Spijkenisse. Sinds 2013 werk ik in het Havenziekenhuis in Rotterdam op de hartfunctieafdeling. Ik woon vanaf 2010  met veel plezier in Spijkenisse -Noord; er is hier veel  ruimte en  groen en de centrale ligging ten opzichte van het centrum van Spijkenisse en

Meer over Dorothé Kieboom