Door Wim Vink op 10 oktober 2015

Introductiecursus lokale politiek

Waartoe dient de gemeenteraad? Hoe is de inbreng van en het contact met de bevolking geregeld? Deze vragen komen aan bod tijdens de 3-daagse cursus die Toby Witte (oud-raadslid PvdA Spijkenisse) geeft met medewerking van de 5 raadsleden van PvdA Nissewaard. Deze cursus staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor het wel en wee van de lokale politiek, met name die van Nissewaard. De eerste cursusavond vindt al plaats op donderdag 12 november, de 2e en 3e cursusavond volgen op nog nader te bepalen data begin 2016.

Om een goede wisselwerking tussen de cursusleider en de cursisten mogelijk te maken, zal het aantal deelnemers beperkt worden tot 20. Voor aanmelding en/of nadere informatie kunt u terecht bij Wim Vink, secretaris PvdA Nissewaard via e-mail vink0036@planet.nl of telefoonnummer 06-4111.8571.

Wim Vink

Wim Vink

Ik ben Wim Vink, in 1948 geboren in Indonesië waar ik grotendeels mijn jeugd heb doorgebracht. In Nederland heb ik mijn opleiding afgerond met een studie bedrijfseconomie. Bijna 35 jaar heb ik bij de gemeente Rotterdam gewerkt in diverse bedrijfsmatige, beleids- en adviesfuncties in de sector ruimtelijke en economische ontwikkeling. Nu werk ik nog 3

Meer over Wim Vink