Door Wouter Struijk op 17 maart 2016

Kandidaten gezocht voor de Pluim van de Arbeid

De Partij van de Arbeid Nissewaard heeft de afgelopen periode drie keer een Pluim van de Arbeid uitgereikt. De PvdA Nissewaard heeft een pluim uitgedeeld in de vorm van een financiële ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties de Fietsvriendenclub, de Klimroos en Ridderclub en Kunst, Hobby en Knutsel, omdat zij van meerwaarde zijn voor Nissewaard. De raadsleden van de Partij van de Arbeid stelden hiervoor een deel van hun raadsvergoeding beschikbaar.

De PvdA Nissewaard is op zoek naar meer vrijwilligersorganisaties die een Pluim van de Arbeid verdienen. In de afgelopen periode zijn door het verminderen of het stopzetten van subsidies de duimschroeven aangedraaid bij veel vrijwilligersorganisaties in de gemeente Nissewaard. Ook is er nog maar weinig financiële ruimte voor nieuwe maatschappelijke initiatieven. De Partij van de Arbeid Nissewaard wil inspringen wanneer een politieke oplossing niet haalbaar blijkt te zijn. De PvdA zit in de gemeente Nissewaard in de oppositie en wil zich hier niet bij neerleggen. Als het nodig wil de PvdA middels de Pluim van de Arbeid een vrijwilligersorganisatie helpen voort te bestaan of kan de PvdA nieuwe sociale initiatieven een kans geven indien dit binnen de politiek niet haalbaar blijkt.

Het fonds dat de PvdA heeft opricht met de naam Pluim van de Arbeid wordt beheerd door een commissie bestaande uit Sylvia Broekmeulen, Marcel van Meggelen en Sjaan van de Kant. Zij toetsen welke organisaties en initiatieven in aanmerking kunnen komen voor een Pluim van de Arbeid. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de commissie Pluim van de Arbeid via pvda@nissewaard.nl of kunnen één van de raadsleden aanspreken.

Wouter Struijk

Wouter Struijk

Ik ben Wouter Struijk (1988) geboren in Spijkenisse, opgegroeid in Hekelingen en nu weer woonachtig in Spijkenisse. Als voormalige postbode ben ik goed bekend in alle wijken en buurten van Spijkenisse, maar als voormalig dorpsbewoner van Hekelingen ben ik ook bekend met de unieke identiteit van dorpskernen. Ik ben op school gegaan in Waterland en

Meer over Wouter Struijk