Door Wouter Struijk op 16 maart 2016

Omdat we mensen moeten helpen waar dat kan

Allereerst mag het duidelijk zijn dat niemand wil dat er vluchtelingen zouden hoeven zijn. Helaas is de realiteit anders en zal de wereld hierop moeten anticiperen tot en met lokale overheden. Gisteren was het moment dat we als gemeenteraad in Nissewaard hierover met elkaar van gedachten wisselden. De PvdA doet dit vanuit een positieve grondhouding (met een warm hart en een koel hoofd), omdat we als mensheid mensen in nood moeten helpen waar dat kan.

Vluchteling ben je niet voor je lol. Je stapt niet voor niets in een bootje met heel je hebben en houden. Het is een internationaal probleem dat om een internationale oplossing vraagt, máár haar lokale uitwerking kent. We kunnen onze kop niet in het zand steken en net doen of er geen vluchtelingen zijn of blijven wijzen naar anderen. Er ligt een gezamenlijke opgave voor ons als gemeente om een bijdrage te leveren om ook deze mensen een dak boven het hoofd te bieden. We ondersteunen het standpunt van het college dan ook van harte en willen hen hiervoor een compliment geven. Graag denkt de fractie van de PvdA verder mee over de voorwaarden waaronder de Aanvullende Vluchtelingen Opvang wordt gerealiseerd.

Een warm hart en een koel hoof, want we kijken ook niet weg voor de zorgen die leven bij de bewoners en de omliggende bedrijven. Het ‘afsprakendocument’ dat de gemeente heeft opgemaakt met het COA zouden we de komende periode graag zien worden uitgebreid, al dan niet in de vorm van een klankbordgroep, waarbij bewoners, winkeliers en bedrijven worden betrokken bij het vormgeven van nadere voorwaarden en het maken van aanvullende afspraken. Bewoners, winkeliers en bedrijven moeten aan tafel. Het is een gezamenlijk belang en een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat de opvang succesvol wordt en dus moet er worden samengewerkt. Het college heeft op dit voorstel, dat ook door de fractie van ONS werd bepleit, positief gereageerd.

Alles wat ons nieuw en vreemd is wekt argwaan op. Die argwaan moeten we wegnemen door de betrokkenheid te vergroten. Als kind had ik een vluchtelingenopvang bij mij in de straat. Tegenwoordig heb ik ze als buren. We moeten het daarom ook niet spannender maken dan het is. Ook voor de gemeente Nissewaard is de opvang van vluchtelingen niet helemaal nieuw. Zo heeft de gemeente Nissewaard alleen al in 2015 147 statushouders gehuisvest. We moeten nuchter kijken naar eventuele risico’s en daar oplossingen voor bedenken.

Als fractie van de PvdA willen we dat de opvang van vluchtelingen niet leidt tot een verarming van onze lokale samenleving, maar juist van maatschappelijke meerwaarde is. De fractie van de PvdA heeft daarom aan het college gevraagd of zij bij de voorwaarden wil meenemen dat deze nieuwe inwoners nuttig vrijwilligerswerk gaan doen en lokale ondernemers worden betrokken bij de realisatie van de AVO. Op die manier creëer je maatschappelijke meerwaarde en heeft iedereen er wat aan. In aanvulling daarop zouden wij graag zien dat er een breed integratie- en participatieplatform wordt opgericht, zodat de bewoners van de AVO actief integreren en participeren, zodat zij zichzelf snel ontwikkelen en een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. De gemeente is dit al aan het verkennen met het Cluster Bewonerszaken en het COA, maar voor de fractie van de PvdA is dit te smal en is brede participatie een absolute voorwaarde voor huisvesting van deze mensen. De PvdA is blij dat het college heeft aangegeven dit mee te nemen. Tijdens de inloop voor bewoners vorige week hebben ook een behoorlijk aantal mensen zich aangeboden als vrijwilliger, dus dat is in ieder geval al goed nieuws.

Tot slot hebben we vernomen dat er vorige week gesprekken zijn geweest over de onduidelijkheden rond eventuele aanwezige huurders in het pand. De fractie gaat ervan uit dat er een nette oplossing wordt gevonden.

Al met al is de fractie van de Partij van de Arbeid voor de komst van de Aanvullende Vluchtelingen Opvang met aanvullende voorwaarden wat betreft een klankbordgroep met bewoners, winkeliers en bedrijven en een breed integratie- en participatieplatform, zodat de toekomstige bewoners een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving.

Wouter Struijk

Wouter Struijk

Ik ben Wouter Struijk (1988) geboren in Spijkenisse, opgegroeid in Hekelingen en nu weer woonachtig in Spijkenisse. Als voormalige postbode ben ik goed bekend in alle wijken en buurten van Spijkenisse, maar als voormalig dorpsbewoner van Hekelingen ben ik ook bekend met de unieke identiteit van dorpskernen. Ik ben op school gegaan in Waterland en

Meer over Wouter Struijk