Door Wouter Struijk op 31 juli 2015

PvdA vraagt om opheldering over storingen Botlekbrug

Onlangs is bekend geworden dat de nieuwe Botlekbrug inmiddels te maken heeft gehad met 8 storingen sinds deze in gebruik is genomen. Inmiddels hebben de VVD en de PvdA Kamervragen gesteld om opheldering te krijgen over de ontstane situatie. In de Kamervragen vragen zij aandacht voor de positie van Voorne-Putten en in het bijzonder Spijkenisse indien bij een calamiteit de Botlekbrug niet kan worden gebruikt. De Kamerleden Visser (VVD) en Hoogland (PvdA) vragen zich af of de brug wel voldoende is getest. Daarnaast vragen zij om op korte termijn maatregelen te nemen, zodat nieuwe storingen kunnen worden voorkomen. Tot slot vragen zij de uitkomst van de probleemanalyse nadrukkelijk te communiceren met automobilisten, zodat zij weten waar zij aan toe zijn indien zij de Hartelbrug oprijden.

Kamervragen Hoogland Visser Botlekbrug

Naast vragen aan de minister heeft de lokale fractie van de PvdA ook vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Nissewaard. De lokale fractie van de PvdA is benieuwd of de gemeente contact onderhoud met Rijkswaterstaat over de storingen die plaatsvinden en wil weten hoe de gemeente en Rijkswaterstaat samenwerken indien zich calamiteiten voordoen. Het is volgens de PvdA al de zoveelste keer dat er gedoe is in deze omgeving vanwege technische storingen bij de bruggen. De komst van de nieuwe Botlekbrug zou een bijdrage moeten leveren aan het bevorderen van de bereikbaarheid van het eiland Voorne-Putten. We gaan er vanuit dat dit nog steeds het geval zal zijn, maar we kunnen alvast spreken van een valse start.

De rijbaan vanaf de Hartelbrug richting de Botlektunnel blijft een zeer belangrijke uitvalsweg. De PvdA wil verzekerd krijgen dat deze uitvalsroute ook in de toekomst gehandhaafd blijft. Daarnaast zijn zij van mening dat de verschillende routes duidelijker moeten worden gecommuniceerd naar de automobilisten. In de schriftelijke vragen vragen de lokale sociaaldemocraten verder nog aandacht voor de verkeersveiligheid op de Hartelbrug. Door de brugopeningen switchen veel auto’s op het laatste moment nog van rijbaan of rijden zij tegen het verkeer in, omdat zij omdraaien voor een openstaande brug. Al met al ziet de PvdA genoeg aanleiding om weer eens aandacht te vragen bij minister Schultz voor de ontsluiting in de regio, zodat een structurele oplossing in de vorm van een A4-Zuid wellicht eerder in zicht komt.

Schriftelijke Vragen PvdA Nissewaard Botlekbrug

Wouter Struijk

Wouter Struijk

Ik ben Wouter Struijk (1988) geboren in Spijkenisse, opgegroeid in Hekelingen en nu weer woonachtig in Spijkenisse. Als voormalige postbode ben ik goed bekend in alle wijken en buurten van Spijkenisse, maar als voormalig dorpsbewoner van Hekelingen ben ik ook bekend met de unieke identiteit van dorpskernen. Ik ben op school gegaan in Waterland en

Meer over Wouter Struijk