Door Wouter Struijk op 6 juli 2016

Organiseer Open Huis gemeente Nissewaard

Tijdens de algemene beschouwingen bij de behandeling van de Kadernota 2017 heeft de PvdA Nissewaard tijdens de raadsvergadering de gemeente opgeroepen inwoners meer invloed te geven. De PvdA roept het college dan ook op om de bewoners als gehele gemeentelijke organisatie meer op te zoeken en de bewoners meer bij de uitvoering te betrekken. Verdere democratisering levert burgerkracht op en draagt bij aan samenredzaamheid. Zet de deuren open en zet de stap naar buiten!

De PvdA stelt voor om op de Dag van de Democratie de deuren van het gemeentehuis open te zetten, zodat een breed publiek kennis kan maken met democratie en de lokale politiek. Volgens de PvdA geeft dit inwoners meer inzicht in het besluitvormingsproces. Directe aanleiding voor de PvdA is de enorme lage opkomst bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. De Dag van de Democratie heeft als doel mensen te laten beseffen hoe belangrijk het is om in vrijheid hun stem te kunnen laten horen. In 2007 heeft de Algemene Ledenvergadering van de Verenigde Naties 15 september uitgeroepen tot de jaarlijkse internationale Dag van de Democratie. In Nederland wordt deze dag gevierd op een zaterdag die samenvalt met de Open Monumenten dagen.

De raad van Nissewaard heeft unaniem ingestemd met deze motie. Een werkgroep vanuit de raad zal het voorstel verder uitwerken.

1 PvdA Motie Dag van de Democratie 20167

Wouter Struijk

Wouter Struijk

Ik ben Wouter Struijk (1988) geboren in Spijkenisse, opgegroeid in Hekelingen en nu weer woonachtig in Spijkenisse. Als voormalige postbode ben ik goed bekend in alle wijken en buurten van Spijkenisse, maar als voormalig dorpsbewoner van Hekelingen ben ik ook bekend met de unieke identiteit van dorpskernen. Ik ben op school gegaan in Waterland en

Meer over Wouter Struijk