Door Wouter Struijk op 24 mei 2016

Pluim van de Arbeid aan EHBO Hekelingen

De Partij van de Arbeid Nissewaard heeft dinsdagavond 24 mei haar vierde Pluim van de Arbeid uitgereikt aan de vrijwilligers van EHBO-vereniging Hekelingen. Zonder vrijwilligers van EHBO-verenigingen kunnen een heleboel evenementen geen doorgang vinden. Volgens de PvdA Nissewaard verdienen deze vrijwilligers daarom veel waardering. De vrijwilligers ontvingen van de PvdA een pluim van €400,- voor onder andere nieuw materiaal in EHBO tassen. Daarnaast zien de vrijwilligers dit als een erkenning voor het vrijwilligerswerk dat zij doen. De EHBO-vereniging Hekelingen zoekt voortdurend nieuwe leden om evenementen blijvend te kunnen bemensen. Belangstellenden kunnen meer informatie opvragen via www.ehbohekelingen.nl.

De Partij van de Arbeid Nissewaard gaat de komende gemeenteraadsperiode vaker een pluim, in de vorm van een financiële ondersteuning, uitreiken aan vrijwilligersorganisaties en initiatieven die van meerwaarde zijn voor Nissewaard. De raadsleden van de Partij van de Arbeid stellen hiervoor een deel van hun raadsvergoeding beschikbaar. Als het nodig is kunnen wij middels onze Pluim van de Arbeid een vrijwilligersorganisatie helpen voort te bestaan of kunnen we nieuwe sociale initiatieven een kans geven, ook als de gemeente daar geen mogelijkheden toe ziet. Geïnteresseerden voor een Pluim van de Arbeid kunnen zich melden via pvda@nissewaard.nl of kunnen één van de raadsleden aanspreken.

Wouter Struijk

Wouter Struijk

Ik ben Wouter Struijk (1988) geboren in Spijkenisse, opgegroeid in Hekelingen en nu weer woonachtig in Spijkenisse. Als voormalige postbode ben ik goed bekend in alle wijken en buurten van Spijkenisse, maar als voormalig dorpsbewoner van Hekelingen ben ik ook bekend met de unieke identiteit van dorpskernen. Ik ben op school gegaan in Waterland en

Meer over Wouter Struijk