Door Peter Versluis op 7 april 2016

Precariobelasting op kabels en leidingen

De gemeente Nissewaard gaat precariobelasting heffen op kabels en leidingen van nutsbedrijven Evides en Stedin. Andere gemeenten hebben dit al eerder gedaan. De precariobelasting kan een indirecte en onzichtbare belasting inhouden voor burgers. Dat bedrag wordt door de nutsbedrijven die het aangaat omgeslagen over alle huishoudens in hun werkgebied, dus ook huishoudens in Nissewaard. De inwoners van Nissewaard betalen dus mee aan de precariobelasting die andere gemeenten heffen. Dat is een vorm van omgekeerde solidariteit. De ervaring is daarom dat steeds meer gemeenten overgaan tot het heffen van precario.

De fractie van de Partij van de Arbeid Nissewaard is van mening dat voor precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven het van belang is dat ofwel alle gemeenten in het werkgebied van het betreffende nutsbedrijf de heffing invoeren of er, wat beter zou zijn, geheel vanaf zien. Mocht die laatste optie, we doen het allemaal niet, uiteindelijk niet haalbaar blijken te zijn, dan is het voor ons zaak om onze huishoudens niet te confronteren met een stijging van lokale lasten, weliswaar indirect via hogere bijdragen aan nutsbedrijven. In dat geval zal ook Nissewaard moeten overgaan tot het invoeren van precariobelasting op kabels en leidingen. De mogelijke opbrengst daarvan zal dan in kaart moeten worden gebracht. Vervolgens dient deze opbrengst naar de mening van de PvdA Nissewaard gebruikt te worden om bijvoorbeeld de rioolheffing te verlagen, immers de rioolheffing geldt voor alle huishoudens, of te investeren in het sociale domein.

Peter Versluis

Peter Versluis

Wie ben ik? Ik ben 49 jaar en geboren en getogen in Spijkenisse. Ik ben opgegroeid in Spijkenisse Noord en ik woon nu, samen met Carmen (echtgenote), Jessie (dochter) en David (zoon), met veel plezier in de Maaswijk. Wat doe ik in het dagelijks leven? Ik ben werkzaam als manager in de ouderenzorg van een aantal verpleeghuizen

Meer over Peter Versluis