Door Wouter Struijk op 19 november 2015

PvdA blijft achter wens bewoners staan

Onlangs hebben de colleges van de gemeente Nissewaard en Hellevoetsluis bekend gemaakt dat zij er samen niet uit zijn gekomen wat betreft de financiële afwikkeling van de grenscorrectie voor Oudenhoorn. Vanwege een verschil van inzicht wat betreft de werkelijke kosten en de termijn waarover moet worden gerekend is een groot financieel verschil ontstaan tussen beide gemeenten. Dit heeft ertoe geleid dat vanuit de kant van de colleges van de gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis wordt afgezien van verder onderzoek naar een mogelijke grenscorrectie. De raad van de gemeente Hellevoetsluis overweegt daarentegen nog bemiddeling aan te vragen bij de provincie.

Voor de verkiezingen van november 2014 hebben de afdelingen van de PvdA Nissewaard en Hellevoetsluis zich uitgesproken om de wens (van maar liefst 93% van de bevolking) ten aanzien van de grenscorrectie te honoreren. De PvdA heeft in Oudenhoorn (net als enkele andere partijen) deur aan deur campagne gevoerd met de boodschap dat zij de wens van de bewoners respecteren en dus voor een grenscorrectie zijn. Mede daardoor hebben veel inwoners van Oudenhoorn tijdens de verkiezingen hun stem uitgebracht op de PvdA. De PvdA Nissewaard en Hellevoetsluis maken in een brief aan bewoners bekend niet akkoord te gaan met het besluit van beide colleges.

In de gemeenteraad van Hellevoetsluis is een motie aangenomen om bij een eventuele patstelling tussen beide gemeenten de provincie in te schakelen en onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de financiële consequenties. Helaas kon eenzelfde motie niet op voldoende steun rekenen in de gemeenteraad van Nissewaard. Desalniettemin zal de PvdA in de aankomende commissievergadering aandacht vragen voor de aangenomen motie in Hellevoetsluis.

Tijdens de commissie Bestuur in de gemeente Nissewaard op 24 november en de raadsvergadering op 15 december zal de besluitvorming plaatsvinden. De PvdA zal zich tijdens de aanstaande behandelingen inzetten, in lijn met de wens van de bewoners, om alsnog weer een route te bewandelen met uitzicht op een grenscorrectie.

Wouter Struijk

Wouter Struijk

Ik ben Wouter Struijk (1988) geboren in Spijkenisse, opgegroeid in Hekelingen en nu weer woonachtig in Spijkenisse. Als voormalige postbode ben ik goed bekend in alle wijken en buurten van Spijkenisse, maar als voormalig dorpsbewoner van Hekelingen ben ik ook bekend met de unieke identiteit van dorpskernen. Ik ben op school gegaan in Waterland en

Meer over Wouter Struijk