Door Dorothé Kieboom op 2 oktober 2015

PvdA en Burgerinitiatief op de bres voor spoedzorg

Donderdag 1 oktober hadden vertegenwoordigers van de PvdA Hellevoetsluis, de PvdA Nissewaard en het Burgerinitiatief ‘Protestmanifestatie tegen de afbouw van het SMC en de acute noodzorg op Voor-Putten en Rozenburg” een gesprek met Lea Bouwmeester, Tweede Kamerlid voor de PvdA, over de spoedzorg op onze eilanden.

In het gebouw van ons parlement werd door Agnes Oosterboer, Daan Dankaart (beide PvdA Hellevoetsluis), Dorothé Kieboom (PvdA Nissewaard), Willem Heijdacker (Burgerinitiatief) en Wouter Struijk (PvdA Nissewaard) aan het Kamerlid uitgelegd welke zorgen er leven bij de bewoners van Voorne-Putten en Rozenburg over de uitkleding van de spoedeisende hulp: achtereenvolgens de sluiting van de nachtapotheek en de huisartsenpost in Hellevoetsluis, en de spoedeisende hulp in Spijkenisse gedurende de nacht. Mensen die in de nachtelijke uren acuut medische hulp nodig hebben worden stapje voor stapje steeds verder van huis gedreven. Gevolgen zijn: lange wachttijden, overbelaste ambulancediensten met daardoor (te) lange aanrijtijden, lange reistijden voor patiënten en hun naasten.

De Hellevoeters en Nissewaarders konden de zorgen van de bewoners verwoorden, waarbij zij zich niet uitsluitend lieten beperken door bureaucratische normen, maar ook de sentimenten uit de samenleving: de mensen hebben het gevoel heeft dat de salamipolitiek ertoe leidt dat plakje voor plakje de ‘zorgworst’ wordt aangesneden totdat deze geheel opgesoupeerd is. Met name de heer Heijdacker bracht daarbij in dat de marktwerking de zorgverzekeraars wel erg veel vrijheid van handelen hebben gegeven.

Mevrouw Bouwmeester bracht daar tegenin dat dit vaak het gevolg is van bezuinigen in de zorg, en dat deze bezuinigingen noodzakelijk zijn om de zorg op de lange termijn betaalbaar te houden. Maar zij kon de bezoekers geruststellen met een paar ontwikkelingen die mogelijk soelaas kunnen bieden.

Allereerst zijn er in den lande initiatieven in ontwikkeling om te komen tot een soort van ‘anderhalvelijnszorg’, een vorm van acute hulp tussen de eerstelijns- (huisartsen) en tweedelijnszorg (ziekenhuis). Dit zou dan de vorm kunnen hebben van ‘care bedden’ dichtbij, waar de acute patiënt voor een korte tijd kan verblijven voor lichtere spoedhulp of in de diagnosefase. Daarnaast is nieuwe wetgeving op komst waardoor beleid van onder meer zorgverzekeraars stringenter bewaakt zal worden door een maatschappelijke raad. Door middel van deze raad zullen alle partijen, dus ook de inwoners, hun invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Dit zal leiden tot een meer sluitende zorg.

Behalve deze waardevolle suggesties waar de afdelingen van de PvdA in Hellevoetsluis en Nissewaard mee aan de slag zullen gaan, gaf mevrouw Bouwmeester ook aan dat zij Kamervragen zou stellen over de overschrijding van de aanrijtijdennormen van de ambulances op Voorne-Putten. De landelijk bepaalde norm hiervoor is dat minstens 95% van de spoedeisen ritten (A1-ritten) binnen 15 minuten bij de patiënt moeten zijn. De PvdA-afdelingen van Hellevoetsluis en Nissewaard zullen een zorgtafel instellen om deze zaken met alle betrokken partijen te stroomlijnen.

Dorothé Kieboom

Dorothé Kieboom

Mijn naam is Dorothé Kieboom . Ik woon meer dan 25 jaar in Spijkenisse. Sinds 2013 werk ik in het Havenziekenhuis in Rotterdam op de hartfunctieafdeling. Ik woon vanaf 2010  met veel plezier in Spijkenisse -Noord; er is hier veel  ruimte en  groen en de centrale ligging ten opzichte van het centrum van Spijkenisse en

Meer over Dorothé Kieboom