Door Wouter Struijk op 12 mei 2017

PvdA Nissewaard wil snel duidelijkheid voor inwoners Oudenhoorn

De Partij van de Arbeid Nissewaard heeft al vrij snel na de publicatie van het draagvlakonderzoek vóór de verkiezingen in 2014 haar standpunt bepaald, namelijk dat zij in lijn met de wens van de bewoners voor een grenscorrectie zijn, zodat Oudenhoorn onderdeel kan worden van de gemeente Hellevoetsluis. Mede door de gesprekken die de PvdA Nissewaard in samenwerking met PvdA Hellevoetsluis met veel bewoners hebben gevoerd tijdens buurtbezoeken en bijeenkomsten in de afgelopen periode en op basis daarvan duidelijk werd hoe enorm de grenscorrectie leeft in Oudenhoorn en hoe groot het draagvlak ervoor is.

Op 2 januari 2015 bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad van de gemeente Nissewaard heeft de PvdA Nissewaard direct een motie ingediend die vroeg om een principebesluit m.b.t. de toekomst van Oudenhoorn. Inmiddels is dat 2,5 jaar geleden en hebben de inwoners van Oudenhoorn nog steeds geen duidelijkheid. De bewoners van Oudenhoorn en in het bijzonder de Hoornse Hoofden hebben keihard geknokt om de gemeente in beweging te krijgen. De PvdA Nissewaard heeft daar veel waardering voor. Zij mogen ook spreken namens de PvdA Hellevoetsluis en de PvdA Zuid-Holland, omdat zij hierin gezamenlijk hebben opgetrokken.

De PvdA Nissewaard vindt het proces dat de gemeente Nissewaard heeft doorlopen erg verwarrend. De raadsleden zijn we voortdurend en vanaf het begin geconfronteerd met geheimhouding, extra geheime bijeenkomsten en nieuwe wisselende informatie tot op het laatste moment. “Het proces heeft ons werk als fractie onnodig moeilijk gemaakt. We hebben als fractie inwoners niet meer kunnen spreken over de voorstellen en de ontwikkelingen, en hebben zelfs onze eigen leden en fractieondersteuners niet kunnen raadplegen. Dit is de politiek op zijn lelijkst”, aldus PvdA-fractievoorzitter Wouter Struijk.

De PvdA Nissewaard laat weten principieel voor de grenscorrectie te zijn. De stukken die op de agenda staan stralen volgens hen weinig empathie uit voor de wens van de inwoners, terwijl dit wel ooit een uitgangspunt was van het college. “Herhaaldelijk wordt gesteld dat de grenscorrectie niet ten koste mag gaan van de overige 84.000 inwoners van Nissewaard. Waarom mag een gemeentelijke herindeling dan wel ten koste gaan van de 1.200 inwoners van Oudenhoorn?”

Sinds het moment dat de provincie zich is gaan bemoeien met de grenscorrectie is er schot gekomen in de zaak. De provincie heeft geen belang, maar een rol. Het is duidelijk dat de provincie liever haar tijd anders had besteed, maar omdat twee gemeenten er onderling niet uitkomen wordt een beroep gedaan op de provincie. De rollendiscussie en de verwarring daaromheen is voor de PvdA Nissewaard dan ook niet zo interessant. Zij zijn vooral geïnteresseerd in het resultaat.

De gemeente Nissewaard stelt aanvullende voorwaarden. De PvdA Nissewaard vraagt zich af of de gemeente zich die onderhandelingspositie kan permitteren en is benieuwd naar het vervolg indien niet wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. “Hoe lang gaat het vervolg nog duren voordat er duidelijkheid is voor de inwoners van Oudenhoorn?” aldus Struijk.

Wouter Struijk

Wouter Struijk

Ik ben Wouter Struijk (1988) geboren in Spijkenisse, opgegroeid in Hekelingen en nu weer woonachtig in Spijkenisse. Als voormalige postbode ben ik goed bekend in alle wijken en buurten van Spijkenisse, maar als voormalig dorpsbewoner van Hekelingen ben ik ook bekend met de unieke identiteit van dorpskernen. Ik ben op school gegaan in Waterland en

Meer over Wouter Struijk