Door Wouter Struijk op 17 april 2016

PvdA Onderwijstafel met Tanja Jadnanansing en Loes Ypma

Op maandagavond 11 april heeft de PvdA Nissewaard haar tweede editie van de PvdA Onderwijstafel georganiseerd. Initiatiefnemers Ton Scheffers en Wouter Struijk hadden Tweede Kamerleden Tanja Jadnanansing en Loes Ypma uitgenodigd om in gesprek te gaan met het onderwijsveld over Skills, Integrale Kindcentra en Passend Onderwijs.

Skills 2032

Jongeren moeten weer tevreden kunnen zijn als zij naar het Mbo gaan. Deze denkende doeners zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Naast dat de overgrote meerderheid een Mbo-opleiding volgt in Nederland is het van belang dat zij zichzelf ontwikkelen. Jadnanansing spreekt over LEF (Luisteren, Emphatie en Feedback), omdat dit een vaardigheid is die het meest belangrijk is door de verharding van de samenleving. Deze door Jadnanansing ontwikkelde methode staat nog boven de discussie praktische vaardigheden versus cognitieve vaardigheden. Tijdens de avond zijn aan paar inspirerende filmpjes vertoond.

Integrale Kindcentra

Kinderen van 0 tot 12 moeten voortaan op één plek terecht kunnen voor onderwijs én opvang. Dat vinden bestuurders uit het basisonderwijs en wethouders, verenigd in de Regiegroep Kindcentra 2020. De politiek moet volgens de regiegroep wettelijk mogelijk maken dat kinderopvang, peuterspeelzalen en basisscholen in zogenoemde kindcentra worden samengebracht. De regiegroep wil ook dat alle kinderen tot 4 jaar recht krijgen op een aantal uur per week kinderopvang. Eventuele achterstanden kunnen dan weggewerkt worden. Nu is kinderopvang vooral afhankelijk van het werk van ouders. Vooral kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben baat bij opvang. Oudere kinderen moeten allemaal een aantal uur naschoolse opvang krijgen. Gemeentelijk is daarom een gemeenschappelijk visie nodig in gezamenlijkheid met onderwijsbesturen om de Integrale Kindcentra van de grond te krijgen.

Passend Onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Op de tweede avond was opnieuw een brede vertegenwoordiging van het onderwijsveld afgekomen, zodat de verschillende professionals met elkaar in discussie konden gaan over de thema’s. “Het is uniek dat professionals op deze manier met elkaar in gesprek kunnen gaan en daadwerkelijk in gezamenlijkheid nadenken over de toekomst van het onderwijs”, aldus de initiatiefnemers.

Wouter Struijk

Wouter Struijk

Ik ben Wouter Struijk (1988) geboren in Spijkenisse, opgegroeid in Hekelingen en nu weer woonachtig in Spijkenisse. Als voormalige postbode ben ik goed bekend in alle wijken en buurten van Spijkenisse, maar als voormalig dorpsbewoner van Hekelingen ben ik ook bekend met de unieke identiteit van dorpskernen. Ik ben op school gegaan in Waterland en

Meer over Wouter Struijk