Door Wouter Struijk op 4 februari 2016

PvdA reikt Pluim van de Arbeid uit

De Partij van de Arbeid Nissewaard heeft donderdag 4 februari haar derde Pluim van de Arbeid uitgereikt aan aan vrijwilligersorganisatie Kunst, Hobby & Knutsel. Bij Kunst, Hobby & Knutsel, gevestigd in het voormalige Milieuhuis in het centrum van Spijkenisse, kunnen mensen laagdrempelig deelnemen aan creatieve activiteiten. De vrijwilligers ontvingen van de PvdA een pluim van €300,- voor onder andere het uitbreiden van de activiteiten. Daarnaast zien de vrijwilligers dit als een erkenning voor het vrijwilligerswerk dat zij doen. Het is volgens de PvdA mooi om te zien dat deze vrijwilligers zich inzetten om leuke activiteiten te organiseren die mensen samenbrengen. Zij leveren op die manier een waardevolle bijdrage en daarom is de Pluim meer dan verdiend.

De Partij van de Arbeid Nissewaard gaat de komende gemeenteraadsperiode vaker een pluim, in de vorm van een financiële ondersteuning, uitreiken aan vrijwilligersorganisaties en initiatieven die van meerwaarde zijn voor Nissewaard. De raadsleden van de Partij van de Arbeid stellen hiervoor een deel van hun raadsvergoeding beschikbaar. Als het nodig is kan de PvdA middels de Pluim van de Arbeid een vrijwilligersorganisatie helpen voort te bestaan of kan de PvdA nieuwe sociale initiatieven een kans geven, indien de gemeente daar geen mogelijkheden toe ziet.

Het fonds dat de PvdA opricht met de naam Pluim van de Arbeid wordt beheerd door een commissie. Zij toetsen aan de hand van een aantal voorwaarden welke organisaties en initiatieven in aanmerking zullen komen voor een Pluim van de Arbeid. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de commissie Pluim van de Arbeid via pvda@nissewaard.nl of kunnen één van de raadsleden aanspreken.

Wouter Struijk

Wouter Struijk

Ik ben Wouter Struijk (1988) geboren in Spijkenisse, opgegroeid in Hekelingen en nu weer woonachtig in Spijkenisse. Als voormalige postbode ben ik goed bekend in alle wijken en buurten van Spijkenisse, maar als voormalig dorpsbewoner van Hekelingen ben ik ook bekend met de unieke identiteit van dorpskernen. Ik ben op school gegaan in Waterland en

Meer over Wouter Struijk