Door Thérèse van Wassenaar op 9 februari 2017

Ruim 4,5 ton extra voor kinderen in armoede

In Nederland groeien nog steeds kinderen op in armoede. Dat betekent dat er kinderen zijn die zonder ontbijt naar school gaan, geen sport of muziekles hebben en waarvan de ziektekostenverzekering niet goed geregeld is. De PvdA wil samen met alle gemeenten zorgen dat dit opgelost wordt.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft daarom besloten om jaarlijks 100 miljoen euro extra uit te trekken om armoede onder kinderen te bestrijden. De gemeente Nissewaard ontvangt hiertoe in 2017 ruim €450.000,- extra, bovenop de al beschikbare gelden. Hoe de gemeente deze structurele gelden zal besteden moet duidelijk gaan worden in het hernieuwde armoede- en minimabeleid dat in maart gepresenteerd zal worden.

Voor de PvdA Nissewaard is kinderarmoede onacceptabel. Alle kinderen hebben recht op gelijke kansen. De PvdA pleit er daarom voor het geld zo effectief mogelijk te besteden door in te zetten op een beleid dat het voor alle kinderen mogelijk maakt mee te doen. “Een effectief armoedebeleid gaat uit van de leefwereld van de betrokkenen en zoekt naar manieren om de gelden praktisch in te zetten. Geld dat beschikbaar komt voor het betalen van een schoolreisje komt niet tot zijn recht wanneer ouders nog veel achterstallige rekeningen te betalen hebben”, aldus PvdA’er Thérèse van Wassenaar. “Je kunt niet verwachten dat ouders de prioriteit geven aan het schoolreisje. Het is daarom belangrijk om manieren te bedenken om de ouders te helpen het geld juist te besteden.”

De PvdA Nissewaard pleit voor een armoedebeleid vóór en dóór de doelgroep. Zowel voor volwassen als voor kinderen. “Kinderen weten zelf vaak heel goed wat belangrijk is en geven prima adviezen. Daar kunnen we allemaal van leren”, aldus PvdA-fractievoorzitter Wouter Struijk. De PvdA ziet het nieuwe armoede- en minimabeleid dan ook met belangstelling tegemoet en zal de noodzaak tot effectiviteit blijvend benadrukken.

Thérèse van Wassenaar

Thérèse van Wassenaar

Mijn naam is Thérèse van Wassenaar, geboren in 1981 te Rotterdam en sinds 1983 woonachtig in Spijkenisse. Na de Mavo heb ik een SPW opleiding gevolgd. Sinds 2015 woon ik, samen met mij zoon, in de wijk Vogelenzang. De afgelopen jaren heb ik mij in de wijken de Akkers en Vogelenzang ingezet om een netwerk

Meer over Thérèse van Wassenaar