Door Wouter Struijk op 2 juli 2015

“Samen tegen schooluitval” mogelijk uitgebreid

De Partij van de Arbeid Nissewaard heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering aandacht gevraagd voor het project “Samen tegen schooluitval” dat sinds kort is gestart in Spijkenisse Zuid-West. De Partij van de Arbeid roept het college op om ook jongeren uit andere delen in Nissewaard in aanmerking te laten komen indien zij problemen ervaren om hun schooldiploma of startkwalificatie te behalen.

Op dit moment worden tien jongeren begeleid in Spijkenisse Zuid-West. Zij krijgen een unieke en intensieve één-op-één-aanpak om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Dit project draait ook al een jaar in Rotterdam, waarbij met zo’n zestig vrijwilligers inmiddels meer dan 100 jongeren worden begeleid. In de praktijk blijken ook veel jongeren uit andere gemeenten in Rijnmond, waaronder met name Nissewaard, bekend te zijn met het project en zich hiervoor aan te melden.

Volgens de PvdA is het project “Samen tegen schooluitval” voor heel Nissewaard van meerwaarde. Alle jongeren die dreigen uit te vallen op school kunnen een coach gebruiken om hen te begeleiden bij het behalen van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt of bij het terugkeren naar school. Op dit moment vindt er een pilot plaats in Spijkenisse Zuid-West. Indien die pilot een succes is dan wordt onderzocht of ook andere delen van Nissewaard kunnen aansluiten.

Wouter Struijk

Wouter Struijk

Ik ben Wouter Struijk (1988) geboren in Spijkenisse, opgegroeid in Hekelingen en nu weer woonachtig in Spijkenisse. Als voormalige postbode ben ik goed bekend in alle wijken en buurten van Spijkenisse, maar als voormalig dorpsbewoner van Hekelingen ben ik ook bekend met de unieke identiteit van dorpskernen. Ik ben op school gegaan in Waterland en

Meer over Wouter Struijk