Door Wouter Struijk op 19 juni 2016

Samenwerkingsschool als onderwijs van de toekomst

Openbare basisschool De Wissel en de protestant-christelijke basisschool De Bongerd hebben de handen ineengeslagen en gaan het komende schooljaar samen verder als een samenwerkingsschool. Na een uitvoerige verkenning met bestuurders en een afvaardiging vanuit de scholen, is het plan gepresenteerd aan de commissieleden van de commissie Welzijn. De commissieleden reageerden unaniem positief op het voorstel. Het voorstel werd vorige week dan ook unaniem aangenomen in de gemeenteraad van Nissewaard.

In de nieuwe school, genaamd De Vlasbloem, wordt vormgegeven aan een nieuw onderwijsconcept met ruimte voor de identiteiten van beide scholen. Om binnen de samenwerkingsschool ieder goed tot zijn recht te laten komen, heeft een identiteitscommissie het onderwijsconcept uitgewerkt vanuit één gedeelde mensvisie. Naast de vertrouwde bouwstenen van de lessenreeksen, gaat er in de praktijk gewerkt worden rondom thema’s. Ieder thema krijgt, aan het begin van het schooljaar, gedurende een periode van drie weken, invulling vanuit beide invalshoeken. Op deze manier worden de identiteiten samen door leerlingen en leerkrachten gedeeld en beleefd. Vanuit gelijkwaardigheid en respect denken alle betrokken partijen dat kinderen hierdoor een bredere blik op de wereld krijgen.

De PvdA heeft bewondering voor deze samenwerking. De concurrentie tussen basisscholen wordt zo opgeheven. De PvdA zou graag zien dat dit als voorbeeld gaat dienen voor andere scholen. Dit is het onderwijs van de toekomst. Geen concurrentie tussen scholen, maar scholen met een brede identiteit, waar plaats is voor iedereen. Op dit moment werkt de gemeente Nissewaard een intergaal huisvestingsplan uit voor het onderwijs vanwege leegstand in scholen.

Wouter Struijk

Wouter Struijk

Ik ben Wouter Struijk (1988) geboren in Spijkenisse, opgegroeid in Hekelingen en nu weer woonachtig in Spijkenisse. Als voormalige postbode ben ik goed bekend in alle wijken en buurten van Spijkenisse, maar als voormalig dorpsbewoner van Hekelingen ben ik ook bekend met de unieke identiteit van dorpskernen. Ik ben op school gegaan in Waterland en

Meer over Wouter Struijk