Door Wouter Struijk op 26 juni 2016

Spelletjes voor kinderen en sjoelbakken voor ouderen

De Partij van de Arbeid Nissewaard heeft afgelopen week een Pluim van de Arbeid uitgereikt aan de vrijwilligers van het Sociaal Cultureel Centrum De Haveling. In De Haveling vinden een hoop activiteiten plaats voor de bewoners uit het dorp en zelfs omliggende dorpen. De Stichting Geervlietse Kern-activiteiten beheert en exploiteert SCC De Haveling in Geervliet. Deze gemeentelijke accommodatie wordt zonder subsidie in stand gehouden door de inzet van verenigingen, stichtingen, bedrijven, vrienden en de vele vrijwilligers die gebruik maken van deze voorziening. De stichting heeft als doelstelling om de belangen en de leefbaarheid van de gemeenschap te behartigen en zo mogelijk te verbeteren. Volgens de PvdA verdienen deze vrijwilligers daarom veel waardering. De vrijwilligers ontvingen van de PvdA een pluim van €384,- ten behoeve van verschillende gezelschapsspellen voor de diverse bezoekers van de activiteiten in De Haveling. Daarnaast zien de vrijwilligers dit als een erkenning voor het vrijwilligerswerk dat zij doen. Op woendagmiddag 22 juni hebben PvdA-raadslid Dorothé Kieboom en PvdA-bestuurslid Geert de Vries sjoelbakken uitgedeeld bij de ouderensoos. Vrijdagavond hebben raadsleden Remco Harmsen en Wouter Struijk spelletjes uitgereikt aan kinderen op de laatste avond van de avondvierdaagse.

De Partij van de Arbeid Nissewaard gaat de komende gemeenteraadsperiode vaker een pluim, in de vorm van een financiële ondersteuning, uitreiken aan vrijwilligersorganisaties en initiatieven die van meerwaarde zijn voor Nissewaard. De raadsleden van de Partij van de Arbeid stellen hiervoor een deel van hun raadsvergoeding beschikbaar. Als het nodig is kunnen wij middels onze Pluim van de Arbeid een vrijwilligersorganisatie helpen voort te bestaan of kunnen we nieuwe sociale initiatieven een kans geven, ook als de gemeente daar geen mogelijkheden toe ziet. Geïnteresseerden voor een Pluim van de Arbeid kunnen zich melden via pvda@nissewaard.nl of kunnen één van de raadsleden aanspreken.

Wouter Struijk

Wouter Struijk

Ik ben Wouter Struijk (1988) geboren in Spijkenisse, opgegroeid in Hekelingen en nu weer woonachtig in Spijkenisse. Als voormalige postbode ben ik goed bekend in alle wijken en buurten van Spijkenisse, maar als voormalig dorpsbewoner van Hekelingen ben ik ook bekend met de unieke identiteit van dorpskernen. Ik ben op school gegaan in Waterland en

Meer over Wouter Struijk