23 oktober 2015

Ulrike Bouman ontvangt postuum Jan Campertpenning

Ulrike Bouman uit Spijkenisse heeft postuum de Jan Campertpenning gekregen. Burgemeester Mirjam Salet heeft de penning vrijdag 23 oktober aan haar echtgenoot Jaap Bouman uitgereikt. Mevrouw Bouman was sinds 1985 lid van de Rooie Vrouwen van de PvdA. Deze groep heeft zich sterk gemaakt voor gelijke rechten en beloning en de herverdeling van arbeid en macht.

In 1990 en 1991 was zij voorzitter van de Rooie Vrouwen in Spijkenisse en maakte deel uit van het afdelingsbestuur van de PvdA. Zij vertegenwoordigde tot 1995 de PvdA-afdeling Spijkenisse in de landelijke congressen van de Rooie Vrouwen. Daarna deed zij dit tot en met 2008 ook voor de landelijke PvdA-congressen en de gewestelijke PvdA-vergaderingen.

Haar inbreng had vooral betrekking op de gebieden die haar speciale belangstelling hadden: natuur en milieu, ruimtelijke ordening, Europese samenwerking en vrouwenemancipatie. Ook was zij namens de PvdA vier jaar raadslid in de gemeenteraad van de gemeente Spijkenisse. Mevrouw Bouman was hiernaast bestuurslid van FNV-bondgenoten, afdeling Spijkenisse.

Mevrouw Bouman zette zich vanaf 1994 in voor Milieugroep Spijkenisse. Ze was eerst 5 jaar secretaris en sinds 1999 voorzitter. Mevrouw Bouman heeft aan de wieg gestaan van de jaarlijkse MeiMaand MilieuMaand. Ook was zij aanjager voor het centrum voor natuur- en milieu educatie: het MilieuHuis.

Zij heeft meegewerkt aan de oprichting, het inrichten en de programmering daarvan. Mevrouw Bouman was vanuit de Milieugroep een belangrijke sparringpartner voor de gemeente, wanneer het ging om lastige en delicate vraagstukken op gebied van natuur en milieu. Ze keek constructief mee voor de juiste oplossingen met gevoel voor politiek, organisatie en belang van inwoners.

In 1999 is de Werkgroep Historisch Spijkenisse opgericht met mevrouw Bouman als voorzitter. Op 9 december 2002 is de Vereniging Historisch Spijkenisse opgericht. Mevrouw Bouman schreef inhoudelijke stukken in de vroegere voorlichtingskrant van de gemeente en maakte tot voor kort het voorwoord van het kwartaalblad.

Zij heeft zich sterk gemaakt voor het behoud van historische panden, zoals het behoud van de boerderij Versteeg. Ook heeft ze meegewerkt aan de activiteiten van Open Monumentendag in Spijkenisse.

Mevrouw Bouman is direct betrokken geweest bij de introductie van de fluisterboot en is jaren gids geweest op De IJsvogel. Ze heeft volop meegewerkt aan het ontwikkelen van het gidsenboek aan de hand van historische gegevens. Dit gidsenboek is de leidraad voor de vaartochten.

Mevrouw Bouman was sterk verbonden bij de activiteiten met de zustersteden Hürth en Thethford. Zo zorgde zij voor het vertaalwerk in het Duits en was gids. Mevrouw Bouman heeft de rondleiding door de Dorpskerk vertaald en zij was gids voor Duitse scholieren die op bezoek waren in Spijkenisse.

Jan Campertpenning
De gemeente Nissewaard heeft een onderscheiding voor mensen die zich, niet vanuit een functie maar als privépersoon verdienstelijk maken of hebben gemaakt voor de gemeente: de Jan Campertpenning.

Met deze penning heeft de gemeente een herkenbare gemeentelijke waardering voor personen die zich belangeloos manifesteren met projecten op sociaal, maatschappelijk, cultureel of economisch gebied. De Jan Campertpenning is ingesteld op 28 januari 2009.