Door Wouter Struijk op 31 mei 2016

Zaag desnoods slagbomen door bij storing

Afgelopen dinsdag 31 mei was het weer een chaos rond Spijkenisse wat betreft de bereikbaarheid. Zowel de Botlekbrug als de Spijkenisserbrug kampten met storingen. Maandagavond lieten de slagbomen het al afweten van de Botlekbrug, waardoor wegverkeer en de scheepvaart niet konden passeren. Ook de Spijkenisserbrug raakte dinsdag in storing. Daar weigerden de sluitbomen dienst die voor de slagbomen staan.

Tijdens de commissievergadering van dinsdag 31 mei heeft de PvdA Nissewaard gelijk vragen gesteld aan het college en verzocht sneller maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld het doorzagen van slagbomen of overschakelen op handmatige bediening. We beginnen er bijna aan te wennen, maar dat mag natuurlijk echt niet! Elke keer beleven de mensen op de weg weer een bak ellende en frustratie. Wanneer houdt dit op? De PvdA krijgt bijval van de fractie van ONS.

De aanhoudende storingen wekken ook wrevel in Den Haag. De PvdA heeft bij monde van Duco Hoogland aangekondigd Kamervragen te stellen over de problemen met de bruggen.

De gemeente Nissewaard heeft aangegeven aan te blijven dringen op een goede oplossing voor de problemen.

Wouter Struijk

Wouter Struijk

Ik ben Wouter Struijk (1988) geboren in Spijkenisse, opgegroeid in Hekelingen en nu weer woonachtig in Spijkenisse. Als voormalige postbode ben ik goed bekend in alle wijken en buurten van Spijkenisse, maar als voormalig dorpsbewoner van Hekelingen ben ik ook bekend met de unieke identiteit van dorpskernen. Ik ben op school gegaan in Waterland en

Meer over Wouter Struijk