Verkiezingsprogramma

Hierboven staat het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in de gemeente Nissewaard. Samen met bewoners en betrokken organisaties hebben wij invulling gegeven aan dit programma om zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat er leeft in onze gemeente Nissewaard.