Mensen die (tijdelijk) geen werk kunnen vinden en daarvoor een uitkering ontvangen koppelen we aan mensen die zich eenzaam voelen, zodat de verplichte tegenprestatie waardevol wordt ingevuld.