Door Wim Vink op 7 januari 2016

In memoriam: Karl Meijer

Wij ontvingen het droevige bericht dat Karl Meijer, een vooraanstaand lid van onze partij gistermorgen op 81-jarige leeftijd is overleden. Karl wist tot het laatst toe met passie zijn sociaaldemocratisch ideaal uit te dragen. Hierin is hij een lichtend voorbeeld voor ons allen. Karl vertegenwoordigde ons een paar keer in de gemeenteraad van Spijkenisse. Daarnaast heeft ook zijn tijd en energie willen geven om het afdelingsbestuur te versterken wanneer hiervoor een beroep op hem werd gedaan. Wij zijn hem dan ook veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor onze afdeling heeft betekend. In hem verliezen wij een groot strijder voor de sociaaldemocratie.

Wij wensen zijn echtgenote Thea en de rest van de familie de komende tijd veel sterkte toe.

Wim Vink

Wim Vink

Ik ben Wim Vink, in 1948 geboren in Indonesië waar ik grotendeels mijn jeugd heb doorgebracht. In Nederland heb ik mijn opleiding afgerond met een studie bedrijfseconomie. Bijna 35 jaar heb ik bij de gemeente Rotterdam gewerkt in diverse bedrijfsmatige, beleids- en adviesfuncties in de sector ruimtelijke en economische ontwikkeling. Nu werk ik nog 3

Meer over Wim Vink