Door Wouter Struijk op 20 september 2017

Geen uitverkoop Eneco

Dinsdagavond 19 september heeft de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard gesproken in de commissie Bestuur over het behouden of verkopen van de aandelen die zij heeft in Eneco Groep NV. Wouter Struijk, fractievoorzitter PvdA Nissewaard, is kritisch: “Wij zijn van mening dat de magere financiële situatie van onze gemeente niet de reden kan zijn om de werkgelegenheid en de duurzaamheidsagenda in de regio onder druk te zetten. We kiezen voor lange termijn politiek en niet voor nu even snel cashen richting de komende gemeenteraadsverkiezingen. Eneco mag volgens ons dus niet in de uitverkoop. Buitenlandse investeringsmaatschappijen die onze nutsvoorzieningen overnemen hebben geen binding met de lokale belangen. Wij willen strikte voorwaarden zien en eisen stellen aan een eventuele verkoop, zodat de werkgelegenheid en de duurzaamheidsagenda niet in het geding komen. Zonder deze voorwaarden kunnen wij niet instemmen met het voorstel van het college waarin men pleit voor de verkoop van de aandelen.”

Voor de Partij van de Arbeid zijn er drie punten van enorm belang op basis waarvan zij een afweging willen maken. Allereerst maken zij zich zorgen over de werkgelegenheid in de regio. Ook de vakbond heeft hiervoor gewaarschuwd. Doordat Eneco in tegenstelling tot geprivatiseerde energieleveranciers Nuon en Essent nog wel een hoofdkantoor heeft in Nederland, is deze een grote werkgever in de regio. De mogelijke uitverkoop van de aandelen zorgt volgens de PvdA terecht voor veel zorgen bij het personeel. Bij de verkoop van Nuon en Essent verdwenen veel banen naar het buitenland zoals beschreven in de jaarverslagen van deze twee energieleveranciers. Als de verkoop doorgaat is er geen enkele garantie dat deze banen veilig zijn bij de nieuwe eigenaren. “In een gemeente met beperkte werkgelegenheid is het verkopen van onze belangen bij zo’n belangrijke werkgever spelen met vuur”, aldus Struijk. Wat betreft de duurzaamheidsagenda stelt Eneco dat zij haar strategie baseert op duurzaamheid en innovatie. Daarom investeert Eneco jaarlijks € 300 miljoen in duurzame energie. Eneco heeft al laten weten deze strategie te willen voortzetten en uitbouwen. Deze ambitie kan in gevaar komen als de nieuwe aandeelhouders kiezen voor winst op de korte termijn. Een dergelijke beweging is te zien bij de geprivatiseerde energieleveranciers. Wat betreft de laatste overweging van de PvdA Nissewaard geeft Struijk aan dat zijn partij niet naïef is over de huidige financiële situatie waarin de gemeente Nissewaard zich bevindt. “Nu onze aandelen verkopen ziet er dus heel erg aantrekkelijk uit. We wijzen onze gemeentelijke organisatie en onze collega’s, ook uit de andere gemeenten die aandeelhouder zijn, wel graag op onze verantwoordelijkheid voor de lange termijn. Deze gemeenteraad kan de financiële huishouding van de gemeente met deze deal in 1 keer rechtbreien richting de gemeenteraadsverkiezingen, maar ten koste van wat en ten koste van wie? Kortom, we moeten ons niet alleen over 4 maanden in de spiegel kunnen aankijken, maar ook over 4 jaar”, aldus Struijk.

De PvdA Nissewaard heeft een aantal kritische vragen gesteld aan de wethouder om meer eisen te stellen aan de toekomstige aandeelhouders, maar opperde ook om gefaseerd het aandeelhouderschap af te bouwen, zodat de risico’s minder groot zijn. Op 4 oktober besluit de raad in haar raadsvergadering via een principebesluit of zij de aandelen van Eneco gaat verkopen.

Wouter Struijk

Wouter Struijk

Ik ben Wouter Struijk (1988) geboren in Spijkenisse, opgegroeid in Hekelingen en nu weer woonachtig in Spijkenisse. Als voormalige postbode ben ik goed bekend in alle wijken en buurten van Spijkenisse, maar als voormalig dorpsbewoner van Hekelingen ben ik ook bekend met de unieke identiteit van dorpskernen. Ik ben op school gegaan in Waterland en

Meer over Wouter Struijk