Door Wouter Struijk op 17 oktober 2015

PvdA reikt eerste Pluim van de Arbeid uit

De Partij van de Arbeid Nissewaard heeft afgelopen zaterdag 17 oktober haar eerste Pluim van de Arbeid uitgereikt aan aan de Fietsvriendenclub van de Zuidwester. Zij zetten zich in als vrijwilliger om de bewoners van de Zuidwester mee op pad te nemen en hen een leuke dag te bezorgen. De Fietsvriendenclub organiseert al 17 jaar fietstochten voor mensen met beperkingen. Nadat zij na 14 jaar ineens geen subsidie meer ontvingen van de gemeente, hebben zij met hun groep vrijwilligers keihard moeten werken om de club overeind te houden. De Fietsvriendenclub ontving van de PvdA een Pluim van €500,- voor onderhoud aan de fietsen en het voortzetten van de fietstochten. Daarnaast zien de vrijwilligers dit als een erkenning van het vrijwilligerswerk dat zij doen. Namens de PvdA waren Dorothé Kieboom en Sjaan van de Kant aanwezig om de pluim uit te reiken. “Het is mooi om te zien hoe zo’n grote groep vrijwilligers zich inzet voor een kwetsbare doelgroep. Zij leveren een zeer waardevolle bijdrage en daarom is de Pluim meer dan verdiend”, aldus PvdA-raadslid Kieboom. Leo Konijnendijk is erg blij met de pluim voor zijn vrijwilligers. “We doen dit met onze ziel en zaligheid en het is fijn dat dat wordt gewaardeerd. Door dit geldbedrag kunnen we daar mee doorgaan,” Aldus Konijnendijk.

De Partij van de Arbeid Nissewaard gaat de komende gemeenteraadsperiode vaker een pluim, in de vorm van een financiële ondersteuning, uitdelen aan vrijwilligersorganisaties en initiatieven die van meerwaarde zijn voor Nissewaard. De raadsleden van de Partij van de Arbeid stellen hiervoor een deel van hun raadsvergoeding beschikbaar. “Als het nodig is kunnen wij middels onze Pluim van de Arbeid een vrijwilligersorganisatie helpen voort te bestaan of kunnen we nieuwe sociale initiatieven een kans geven, indien de gemeente daar geen mogelijkheden toe ziet”, aldus fractievoorzitter Wouter Struijk.

Het fonds dat de PvdA opricht met de naam Pluim van de Arbeid wordt beheerd door een commissie. Zij toetsen aan de hand van een aantal voorwaarden welke organisaties en initiatieven in aanmerking zullen komen voor een Pluim van de Arbeid. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de commissie Pluim van de Arbeid via pvda@nissewaard.nl of kunnen één van de raadsleden aanspreken.

Wouter Struijk

Wouter Struijk

Ik ben Wouter Struijk (1988) geboren in Spijkenisse, opgegroeid in Hekelingen en nu weer woonachtig in Spijkenisse. Als voormalige postbode ben ik goed bekend in alle wijken en buurten van Spijkenisse, maar als voormalig dorpsbewoner van Hekelingen ben ik ook bekend met de unieke identiteit van dorpskernen. Ik ben op school gegaan in Waterland en

Meer over Wouter Struijk