Door Wouter Struijk op 31 oktober 2015

Rooie rAKKERS als platform voor bewoners in de Akkers

Sinds kort hebben we op Facebook een platform opgericht voor de bewoners van de wijk de Akkers in Spijkenisse om met hen ideeën en informatie uit te wisselen over de wijk. Onder de toepasselijke naam rooie rAKKERS worden bewoners uitgedaagd hun mening te delen en met elkaar in gesprek te gaan over mogelijke verbeteringen in de wijk of om elkaar beter te informeren over de zaken die spelen. Op die manier willen wij meer aandacht vragen voor de verbeterpunten van één van de grootste wijken van Spijkenisse. De wijk de Akkers bungelt onderaan de lijstjes als het gaat om opleidingsniveau, armoede en inkomen. Deze typische jaren ’80 wijk kampt met de problemen zoals meer bloemkoolwijken die kennen. De gemeente pleegt middels een wijkuitvoeringsplan extra inzet in Spijkenisse Zuid-West. Naast fysieke ingrepen, zoals het verbeteren van de zichtlijnen, wil de PvdA ook meer sociale projecten opgestart zien worden, zodat de bewoners zichzelf en de wijk verder kunnen ontwikkelen. Volgens ons kan de wijk de Akkers wel wat meer rooie rAKKERS gebruiken, zodat de mensen met plezier en naar tevredenheid kunnen wonen.

Bewoners van de Akkers die mee willen praten of ideeën willen uitwisselen kunnen via Facebook zoeken op rooie rakkers en kunnen zich vervolgens aanmelden voor deze groep.

https://www.facebook.com/groups/756883371105457/

 

Wouter Struijk

Wouter Struijk

Ik ben Wouter Struijk (1988) geboren in Spijkenisse, opgegroeid in Hekelingen en nu weer woonachtig in Spijkenisse. Als voormalige postbode ben ik goed bekend in alle wijken en buurten van Spijkenisse, maar als voormalig dorpsbewoner van Hekelingen ben ik ook bekend met de unieke identiteit van dorpskernen. Ik ben op school gegaan in Waterland en

Meer over Wouter Struijk