Door Wim Vink op 31 maart 2016

Themabijeenkomst Participatiewet

Desiree Curfs, directeur van het Participatiebedrijf Stroomopwaarts Maassluis-Vlaardingen-Schiedam kwam 29 maart 2016 op uitnodiging van PvdA Nissewaard naar Spijkenisse om te spreken over de uitvoering van de Participatiewet. Dit overheidsbedrijf helpt inwoners van de drie gemeenten om hun weg te vinden naar werk en stimuleert ondernemers inwoners aan te nemen die een beperking hebben of al wat langer niet hebben gewerkt.

Haar visie op werk is dat dit de beste zorg is: het geeft structuur aan je leven, zelfwaardering en voorkomt of vermindert schulden. Werk staat boven een uitkering. Werk moet gewaardeerd worden, daar waar mogelijk zal de uitkering omgezet worden in loon. Re-integratie en leerwerktrajecten moeten een reëel perspectief bieden.

Eigenlijk is er werk zat, maar er zijn onvoldoende betaalde banen. Als alle vrijwilligers met hun vrijwilligerswerk zouden stoppen, dan zouden we ernstig in problemen komen. Werk zou lonend moeten zijn, mensen moeten hun inkomen hiermee moeten kunnen verdienen. Om dit mogelijk te maken moeten we uitkeringsgelden slimmer inzetten en de mogelijkheden om bij te verdienen verruimen.

Voor werklozen met een arbeidsbeperking moet gezocht worden naar een levenslange begeleiding die van de overheid langzaam verschuift naar de werkgever. Voor werklozen die al een hele poos thuis zitten moeten we binnen 3 maanden bekijken of er voor hen nog wel perspectief op betaald werk is. Is dat niet het geval, dan moeten we met gebruikmaking van zorggelden op zoek gaan naar activeringsbanen met welzijnachtige activiteiten.

Zonder medewerking van (lokale) ondernemers is het ondoenlijk om uitkeringsontvangers aan het werk te krijgen. Daarom is hiervoor een goede binding met hen van cruciaal belang.

Wat kan de gemeente doen? Zij kan bij haar aanbesteding van werken het in dienst nemen van lokale werkzoekenden als voorwaarde opnemen. Ook zal de gemeente hierin zelf het goede voorbeeld moeten geven. Zij zal erop toe moeten zien dat mensen met een arbeidsbeperking mee kunnen blijven doen. Verder zal zij veel meer gebruik moeten maken van de nieuw mogelijkheden om op een slimmere manier de regels uit te voeren en verschillende beschikbare geldmiddelen te combineren.

Wim Vink

Wim Vink

Ik ben Wim Vink, in 1948 geboren in Indonesië waar ik grotendeels mijn jeugd heb doorgebracht. In Nederland heb ik mijn opleiding afgerond met een studie bedrijfseconomie. Bijna 35 jaar heb ik bij de gemeente Rotterdam gewerkt in diverse bedrijfsmatige, beleids- en adviesfuncties in de sector ruimtelijke en economische ontwikkeling. Nu werk ik nog 3

Meer over Wim Vink