Door Wim Vink op 28 mei 2016

Discussie over aantrekkelijk maken van “het Dorp”

Op vrijdagavond 27 mei heeft de PvdA Nissewaard een bijeenkomst georganiseerd over het stadshart van Spijkenisse. Veel mensen hebben een mening over het centrum van Spijkenisse, zoals de sfeer, het winkelaanbod en het betaald parkeren. Binnenkort wordt in de gemeenteraad van Nissewaard opnieuw gesproken over het parkeerbeleid. De PvdA Nissewaard wil in gesprek met mensen die betrokken zijn bij “het Dorp” van Spijkenisse om met elkaar te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. Uiteindelijk wil de partij naar een situatie toe zodat het centrum van Spijkenisse aantrekkelijk is om te wonen, te winkelen en te ondernemen.

In lunchroom Murray’s aan de Spuistraat in het centrum van Spijkenisse gingen geïnteresseerden met elkaar in gesprek. Voormalig PvdA-raadslid Hanneke Nijhof leidde de avond in door de ontstaansgeschiedenis te vertellen van het hernieuwde stadshart. Vervolgens informeerde PvdA-fractievoorzitter Wouter Struijk de aanwezigen wat betreft de afgelopen ontwikkelingen en de huidige stand van zaken. Allereerst vertelde Struijk over het onderzoek dat de PvdA Nissewaard eerder al heeft gehouden bij de ondernemers in het centrum. De ondernemers is destijds ook al gevraagd naar hun mening. De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden via de link onder aan dit bericht. Vervolgens heeft Struijk uitleg gegeven over het ontstaan van de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) en de rol die zij speelt in het centrum van Spijkenisse wat betreft de te ondernemen acties. De BIZ gaat zich middels een aangestelde Centrummanager en Evenementenmanager inzetten om de komende periode de sfeer in het stadshart te verbeteren door aanpassingen aan te brengen wat betreft groen, muziek en wifi. Daarnaast worden meer en grootschaligere evenementen georganiseerd. Tot slot lichtte Struijk het voorstel van de gemeente toe wat betreft het nieuwe parkeerbeleid, waarbij wordt uitgegaan van een instaptarief van 1 euro en aangepaste venstertijden. De parkeerexploitatie blijft hiermee voor de gemeente een enorme kostenpost.

Na de toelichting werd met de aanwezigen naar antwoorden gezocht op de vraag hoe meer mensen te trekken naar het centrum; wat hebben ondernemers nodig en wat kunnen zij zelf doen; wat is de grootste opgave voor de BIZ; wat is de grootste opgave voor de gemeente; wat vindt u van het aangepaste parkeerbeleid? Er volgde een levendige discussie waarbij suggesties werden gedaan om het stadscentrum positiever onder de aandacht te brengen, zoals het actief gebruik van sociale media. Daarnaast wordt van de gemeente verwacht dat zij gastvrij is naar haar (startende) ondernemers door de regeldruk te verminderen. Het grootste probleem is toch wel de hoge huren waar ondernemers mee te maken hebben. Zij hopen dat de gemeente of de BIZ samen kunnen optrekken richting verhuurders om een marktconforme huurprijs af te dwingen, zodat ondernemers het hoofd boven water kunnen houden. Het ontstaan van de BIZ biedt een hoop kansen voor nadere samenwerking tussen ondernemers. In deze samenwerking moet flink worden geïnvesteerd. Al met al is het parkeertarief geen wondermiddel. De aanwezigen waren het erover eens dat vooral het aanbod van winkels en de daarbij behorende beleving de belangrijkste factor is voor klanten om het stadscentrum te bezoeken. De bewoners en ondernemers mogen echter niet opdraaien voor de tekorten in de gemeentelijke begroting op het gebied van parkeren. De verplichting om te parkeren in een garage tegen een hoog tarief, zoals voor sommige bewoners geldt, moet aan de kaak worden gesteld. Sommige bewoners wonen in een sociale huurwoning maar zijn wel verplicht de hoofdprijs te betalen voor het parkeren.

De PvdA Nissewaard gaat de punten die onder de aandacht zijn gebracht meenemen en inbrengen tijdens de behandeling van het parkeerbeleid. Volgens de fractie vraagt de huidige situatie in “het Dorp” om rigoureuze maatregelen.

Onderzoek bij Winkeliers 2014

Wim Vink

Wim Vink

Ik ben Wim Vink, in 1948 geboren in Indonesië waar ik grotendeels mijn jeugd heb doorgebracht. In Nederland heb ik mijn opleiding afgerond met een studie bedrijfseconomie. Bijna 35 jaar heb ik bij de gemeente Rotterdam gewerkt in diverse bedrijfsmatige, beleids- en adviesfuncties in de sector ruimtelijke en economische ontwikkeling. Nu werk ik nog 3

Meer over Wim Vink