Door Willem Heijdacker op 18 augustus 2017

PvdA Nissewaard aanwezig bij informatieavond van Shell Pernis

Op dinsdagavond 9 augustus 2017 zijn ca. 200 aanwezige burgers wonende in de regio Rotterdam-Rijnmond, geïnformeerd door de Shell directie, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Brandweer) en DCMR. De informatie betrof inhoudelijke zaken betreffende de 2 calamiteiten die op zaterdag 29 juli jl. (Kortsluiting in een 25 kV station met als gevolg een volledig stilvallen van de fabrieken op de locatie Pernis, waarbij dagenlang affakkelen noodzakelijk bleek) en maandag 31 juli plaatsvonden (het ontsnappen van de giftige stof Waterstoffluoride zuur (HF) waarbij geen algemeen burgeralarm is gegeven). Hoewel het geen politiek getinte bijeenkomst was, vond PvdA Nissewaard het nodig om daarbij aanwezig te zijn, PvdA kandidaat-raadslid Willem Heijdacker wonende in Spijkenisse nam voor de PvdA de honneurs waar.

Shell heeft er na het aanhoren van alle partijen alles aan gedaan om de risico’s voor hun buren (bewoners) beperkt te houden, gelukkig is het in beide gevallen niet geëscaleerd in een grote natuurramp. Zoals zo vaak schijnt er toch een engeltje op de schouders te zitten van de ondernemers in het Europoort-/Botlek gebied waardoor erger is voorkomen. Hoofdzakelijk is de communicatie tijdens deze calamiteiten besproken met de burgers, die vinden dat er direct algeheel alarm richting de burgers had moeten worden gegeven. Hoofd Brandweer en calamiteitenleider van de professionele Brandweer VRR gaf aan dat door metingen het niet nodig was om algeheel alarm te geven. Een opmerkelijk detail was het feit dat de Brandweer met de neus heeft geroken in de omgeving van Hoogvliet en dat er geen noemenswaardige concentraties zijn aangetroffen (geroken), vreemd als men het heeft over een giftige stof die als nummer 9 op de giftige stoffen lijst staat. Niet vreemd dat er boze reacties uit het publiek kwamen. Afgesproken met de VRR, Shell en DCMR is dat er betere richtlijnen gaan komen om in voorkomende gevallen beter en sneller de (slapende)burgers te informeren

Willem Heijdacker bracht onder de aandacht dat m.n. door de 1ste aanpak van de eigen BHV/Bedrijfsbrandweer van Shell grotere milieuschade is voorkomen en vroeg de aanwezigen inclusief de directie van Shell om deze mensen die bij de beide calamiteiten betrokken waren te bedanken. De zaal met burgers gaf een welverdiend applaus. Vreemd genoeg was de volksvertegenwoordiger namens de burgers Burgemeester Aboutaleb het hoofd van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond niet aanwezig, hier had op deze burgeravond toch op zijn minst de Burgemeester of zijn plaatsvervangend Burgemeester bij aanwezig moeten zijn, tot op heden is er in de media geen reactie gekomen van daaruit.

Vanwege zijn rol als Burgerinitiatiefnemer en als voorzitter van de pas opgerichte Stichting Acute Zorg VPR, stelde Willem de volgende vragen die door de PvdA Nissewaard worden ondersteund:

  1. Is Shell bewust van de slechte tot matige omstandigheden van het aantal aanwezige ambulances in de directe omgeving van het bedrijf, weet u b.v.b. hoeveel ambulances er ‘s nachtsaanwezig zijn op VPR of in Hoogvliet? Hierop is geen antwoord gekomen.
  2. Heeft Shell zelf een voldoende bezetting van BHVers in de nachtelijke uren (zeker in vakantietijd en bezetting van de op wacht zijnde ploegen)? Alle aanwezige operators zijn BHV en dus voldoende aanwezig, blijkt ook uit de conclusie die Willem hiervoor meldt.
  3. Is Shell zich bewust dat wanneer er meerder slachtoffers vallen (had hier zomaar kunnen gebeuren), dat er te weinig volledig ingerichteSEH’s in de regionale ziekenhuizen open zijn op dat moment. Hierop is geen antwoord gekomen.

Volgens Heijdacker lopen op dit moment werknemers, toeleveranciers, maar ook al de buren ernstig gevaar wanneer het gaat om het borgen van de veiligheid bij calamiteiten. Heijdacker zou graag in gesprek willen komen met de directie van Shell om gezamenlijk naar verbeteringen te zoeken, samen met de acute zorg keten partners. Na de vergadering is het Willem gelukt om een afspraak te maken om met de directie van Shell spoedig om de tafel te gaan zitten. De PvdA Nissewaard wacht dit met smart af.

Willem Heijdacker

Willem Heijdacker

Mijn naam is Willem Heijdacker, geboren in 1955 in Rotterdam-Zuid en opgevoed in een rood sociaal-democratisch arbeidersnest. Als opgroeiend kind raakte ik verslaafd aan het voetbal en kwam het vrijwilligerswerk in m.n. het verenigingsleven al snel op mijn netvlies, wat zich gedurende mijn leven uitbreidde tot ongekende hoogte. In 1972 startte ik mijn werkzaamheden als elektromonteur bij de GTI

Meer over Willem Heijdacker