Door Wouter Struijk op 2 september 2015

Nadenken over de toekomst van het onderwijs

De Partij van de Arbeid in Nissewaard gaat een Onderwijstafel oprichten met als doel jong talent te verbinden met ervaren professionals. De Onderwijstafel moet een inspiratiebron vormen voor leerkrachten en alle andere betrokkenen in het onderwijs. Investeren in ervaren jonge ambitieuze leraren is belangrijk voor het onderwijs. Door deze groep professionals te verbinden met de energie van ervaren professionals ontstaat nieuwe synergie en een frisse dynamiek. Een energie die nodig is bij de uitdagingen in het onderwijs en de politiek.

De Onderwijstafel gaat rondetafelgesprekken organiseren voor professionals vanuit het hele werkveld waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. Het centrale thema daarin is het Integraal Kind Centrum(IKC). Het IKC is een voorziening voor kinderen van nul tot twaalf jaar, waarin o.a. school, jeugdzorg en bibliotheek samenwerken. De traditionele scheiding tussen opvang en onderwijs verdwijnt. Het IKC voorziet in een doorlopende leerlijn, biedt een dagarrangement van 7.00 tot 19.00 uur en naschoolse opvang in één gebouw. Het is de bedoeling dat de tafelgenoten met elkaar van gedachten wisselen over de invulling van het IKC (leervragen, dilemma’s, kansen)  en deze weten te verbinden aan de huidige en toekomstige onderwijsontwikkelingen. Daarnaast worden tijdens deze gesprekken deskundigen gevraagd de benen onder de tafel te schuiven, zodat zij hun licht kunnen laten schijnen op dit belangrijke thema of de dialoog daarover aan willen gaan.

“Wij zien in de praktijk dat jonge leraren weinig tijd hebben of nemen voor reflectie en dialoog over de ontwikkelingen in het onderwijs. Dat is jammer, want diepgaande gesprekken met jezelf en met anderen kunnen leiden tot andere inzichten en verbreding van het eigen perspectief. De Onderwijstafel kan hier een rol in spelen”, aldus initiatiefnemer Ton Scheffers. Professionals die mee willen denken kunnen zich aanmelden via pvda@nissewaard.nl.

Wouter Struijk

Wouter Struijk

Ik ben Wouter Struijk (1988) geboren in Spijkenisse, opgegroeid in Hekelingen en nu weer woonachtig in Spijkenisse. Als voormalige postbode ben ik goed bekend in alle wijken en buurten van Spijkenisse, maar als voormalig dorpsbewoner van Hekelingen ben ik ook bekend met de unieke identiteit van dorpskernen. Ik ben op school gegaan in Waterland en

Meer over Wouter Struijk